Logo

Anvisning för ifyllande av blanketten för begäran om utlåtande

Uppgifter om objektet

Objekt
Ge ett namn som beskriver objektet. T.ex. en byggarbetsplats kan du ge namnet ”Bostadsaktiebolag Ab”.

Objektets typ
Välj ett permanent eller tillfälligt hinder på listan.

Hindrets typ
Välj ett alternativ på listan. Om du väljer punkten annan, ange hindrets typ.

Hindrets inverkan börjar
Tidpunkt då hindret (t.ex. lyftkranen, masten e.d.) uppförs.

Hindrets inverkan slutar
Tidpunkt då hindret tas bort permanent. Om det är fråga om en lyftkran, tidpunkten då alla lyft har utförts, kranen inte behövs och monteras ned.

Verksamheten bedrivs
Välj ett alternativ på listan.

Datum för färdigställande (om du väljer permanent hinder som objektets typ)
Fyll i denna punkt om du valde permanent hinder som objektets typ. Meddela tidpunkten när objektet färdigställs.

Tilläggsinformation om objektet
Här kan du anteckna kompletterande information om objektet.

Uppgifter om hindret

Antalet hinder
Välj enskilt hinder eller grupphinder på listan. Vindkraftsparker och kraftledningslinjer räknas som grupphinder. Mata in det antal hinder som du vill att man ska analysera.
Obs! Varje inmatat hinder behandlas som ett enskilt hinder i enlighet med ANS Finlands prislista.

Hindrets placeringsort
Ange kommunen på vars område hindret står.

Hindrets koordinater
Meddela de geografiska koordinaterna i grader, minuter och sekunder enligt koordinatsystemet WGS84. Ytterligare information t.ex. om konvertering av olika koordinater till WGS84 finns bl.a. på  Lantmäteriverkets webbplats.

Koordinatbestämningssätt
Välj ett alternativ på listan.

Höjdens precision i meter
Välj ett alternativ på listan.

Höjduppgift

Toppens höjd från markytan (AGL) *
Ange hindrets högsta punkt; exempelvis den högsta punkten som lyftkransbommen når eller mastens högsta punkt (även eventuella antenner, ventilationsanläggningar, hissmaskinerier osv.)

Markytans höjd vid hindret
Ange markytans slutliga höjd på den plats där hindret står.

Precision
Välj ett alternativ på listan.

Bilagor

Bifogad fil
Bifoga nödvändiga ritningar, kartor och planer. Om objektet är exempelvis en byggarbetsplats, behövs en planritning av byggarbetsplatsen samt en lyftkransplan, om byggarbetsplatsen är vidsträckt. Observera att du kan foga endast en fil till begäran om utlåtande. Om du vill foga flera filer till begäran, packa dem först till en fil och anslut sedan filen till begäran om utlåtande. De bifogade filerna ska vara i jpg-, tiff- eller pdf-format.

Spara som mall
Om du vill mata in flera begäran om utlåtande under samma session, välj Spara som mall.

Förhandsgranska
Kontrollera blanketten genom att förhandsgranska den. När du är färdig, skicka blanketten. För att lämna blanketten och ta bort den klicka på krysset längst upp på sidan.

Problemsituationer

Vid problem som gäller blankettens informationsinnehåll kontakta adressen lentoesteet@ansfinland.fi. Vid tekniska problem som gäller blankettens funktion kontakta adressen info@ansfinland.fi.