Logo

Tee lentoesteilmoitus ajoissa

lentoeste.jpg

Heinäkuussa lentoesteilmoitusten käsittelyssä saattaa kulua enemmän aikaa kuin normaalisti, siksi kannattaa jättää ilmoitus mahdollisimman pian kun tarve on selvillä.

Mikä on lentoeste?

Lentoliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta suojataan useilla kansainvälisiin määräyksiin perustuvilla laskennallisilla pinnoilla. Nämä pinnat ovat ilmatilassa, joten esteen mahdollinen vaikutus lentoliikenteeseen riippuu rakenteen korkeuden sekä maanpinnan korkeuden yhteisvaikutuksesta.
Lentoeste ei saa vaarantaa lentoliikennettä, häiritä ilmailua palvelevia laitteita tai lentoliikennettä eikä sitä voida asettaa niin, että sitä voisi erehdyksessä pitää lentoliikennettä palvelevana laitteena tai merkkinä.

Lentoesteitä voivat olla mitkä tahansa kohteet; esimerkiksi mastot, tuulivoimalat, savupiiput, nosturit, voimajohtolinjat, rakennukset, puusto jne.

Miten lausuntopyyntö tehdään?

Ilmailulaki §158 määrittelee, milloin lentoestelupa tarvitaan. Lupa haetaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta. Sen liitteenä tulee olla ANS Finlandin lausunto. Lausunto- ja lupahakemukseen tarvitaan kohteen tarkat sijaintitiedot sekä rakenteen ja maanpinnan korkeus. Lupavaatimus koskee uuden lentoesteen asettamista, olemassa olevan esteen korottamista tai sijaintipaikan muuttamista.

Trafi vastaa kysymyksiin, jotka koskevat luvan tarpeellisuutta.

Lisätietoja ja ohjeet lausuntopyynnön tekemistä varten löytyvät osoitteesta: https://www.ansfinland.fi/fi/palvelumme/lentoesteet

Lisätietoja:
Lisätietoja lentoestelausunnoista saat puhelimitse p. 020 428 4090 tai lentoesteet@ansfinland.fi.