Logo

Suomen Ilmailukäsikirja AIP SUOMI/FINLAND tänään 60 v.

AIP60_web.jpg

 

16.5.1958 tiedotettiin NOTAMilla 4/1958 ensimmäisen kokonaisen Suomen Ilmailukäsikirjan julkaisusta. Julkaisija oli tuolloin Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alainen ilmailutoimisto. 

Jo paljonkin ennen vuotta 1958 AIS:n arkistoista löytyy julkaistuja Ilmailuviranomaisen tiedotuksia sekä NOTAMeita ja AIP:n osia (AGA, COM, MET, RAC, FAL) - varhaisimmat niistä vuodelta 1944.

Vuosikymmenten aikana on AIP:n sisältö ja niin AIP:n kuin muidenkin AIS-julkaisujen muoto ja julkaisutapa muuttuneet useasti. Seuraavassa joitain lähihistorian merkkipaaluja:

Keväällä 1967 aloitettiin AIC-tiedotteiden (A- ja B-sarjat) julkaisu. Ainostaan suomenkielisenä julkaistun ja kotimaassa jaetun AIC B -sarjan julkaisu lopetettiin vuonna 2011.

27.4.1995 otettiin käyttöön ICAO:n Annex 15 normien mukainen AIS-julkaisujärjestelmä Integrated Aeronautical Information Package. Ns. II-luokan NOTAMien sijaan alettiin julkaista AIP-Supplementteja.  Tämän jälkeen lyhenteellä ”NOTAM” on tarkoitettu ainoastaan AFTN-verkossa jaettavia NOTAMeita. Kotimaisten paperisten K-NOTAMien julkaisu oli lopetettu jo vuoden 1995 alussa.

17.7.1997 Suomi siirtyi noudattamaan ICAO:n Annex 15:n ja Doc 8126:n mukaista uutta julkaisumuotoa. Pääosin muutos koski AIP:n silloisen tietosisällön uudelleen ryhmittelyä (GEN, ENR, AD).  

1.1.1998 alkaen kaikki AIP:ssä ja ilmailukartoilla oleva koordinaattitieto on perustunut globaaliin WGS-84 -koordinaattijärjestelmään.

AIS:llä on ICAO:n Annex 15, kohdan 3.2 vaatimuksen mukainen, ISO 9001:2015 standardiin perustuva laatujärjestelmä, jonka Lloyd's Register Quality Assurance Ltd on ensimmäisen kerran sertifioinut 11.4.2001. Ilmailutiedotuspalvelun laatujärjestelmä kattaa julkaisujärjestelmän, ilmailukarttatuotannon, lentomenetelmäsuunnittelun sekä ilmailutietojen hallinnan.

Toukokuussa 2004 otettiin käyttöön AIS:n Internet-palvelu. Nykyisen sivuston osoite www.ais.fi otettiin käyttöön kesällä 2007.

6.5.2010 Suomi aloitti tiedon toimittamisen Eurocontrolin eurooppalaiseen AIS-tietokantaan (EAD).

Paperisista tuotteista luovuttiin vaiheittain vuosien 2013 (NOTAMit ja AIC:t) ja 2014 (AIP) aikana.  Vuosina 2008-2015 oli mahdollista tilata AIP ja AIP:n muutokset CD-versiona.

7.3.2013 alkaen on elektronisissa julkaisuissa käytetty PDF-sertifikaattia, jolla dokumentin aitous ja alkuperä voidaan todentaa.

Tietokantoihin perustuva työskentely ja sähköinen julkaisu ovat uudistaneet työtapojamme. AIS-julkaisuissa on dokumentoitu Suomen ilmatilan, lentomenetelmien, navigaatiolaitteiden, lentoasemien ym. ilmailun eri alojen vuosikymmenten kehitys ja muutokset.

AIS:n tarkoitus on ilmaliikenteen turvallisuuden, säännöllisyyden ja tehokkuuden kannalta tarpeellisen tiedon välitys oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa. Tuotteittemme ja palvelujemme jatkuva kehittäminen on tärkeä osa työtämme, jotta voimme omalta osaltamme olla vastaamassa nopeasti kehittyvän ilmailualan vaativiin haasteisiin.

ANS Finlandin AIS-yksikkö juhlii 60-vuotismerkkipäivää työn merkeissä.

Kiitos hyvästä yhteistyöstä kaikille entisille ja nykyisille asiakkaillemme sekä yhteistyökumppaneillemme!