Logo

Sinustako lennonjohtaja?

lennonjohtaja.jpg


ANS Finlandin ammatillinen erikoisoppilaitos Avia College vastaa Suomessa lennonjohtajien kouluttamisesta. Seuraava lennonjohdon peruskoulutuksemme alkaa syyskuussa 2018.

Pääsyvaatimukset:

* Ylioppilastutkinto tai lukion oppimäärä tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto
* Suomen ja englannin kielen hyvä taito
* Lennonjohtajan lupakirjavaatimusten mukainen hyvä terveydentila

Opiskelijavalinta:

Opiskelijat valitaan hakemuksen ja kaksivaiheisen valintakokeen perusteella. Kumpikin valintakokeen vaihe ja lääkärintarkastus ovat erikseen karsivia. Valintakokeet suoritetaan Avia Collegen tiloissa ja ne ovat kokeeseen osallistuvalle yksipäiväisiä. Ilmoitamme koulutukseen hyväksymisestä noin kaksi kuukautta ennen koulutuksen alkua.

Hakijamäärästä riippuen opiskelijavalinnassa hyödynnetään verkossa suoritettavaa esitestiä, jonka pohjalta suoritetaan valinta varsinaiseen valintakokeeseen. Ohjeet esitestin verkkosovellukseen kirjautumisesta lähetetään sähköpostilla kaikille hakemuksen lähettäneille. Mikäli esitestiä ei käytetä, kutsutaan kaikki hakijat valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen.

Opiskelijavalinnan alustava aikataulu:

Hakuaika 12.1. – 4.2.2018

Mahdollinen verkossa suoritettava esitesti 17. – 25.2.2018

Valintakokeen ensimmäinen vaihe 19.3. – 13.4.2018
* Psykologiset kykyprofiilitestit (ohjeistus englanninkielinen)

Valintakokeen toinen vaihe 7. – 18.5.2018
* Haastattelut
* Persoonallisuustesti

Ilmailulääkärin tarkastus kesäkuussa (vko23) 2018
* Valintakokeet läpäisseet hakijat kutsutaan ilmailulääkärin tarkastukseen, jonka yhteydessä tehdään huumetesti

Mikäli olet vuonna 2017 tai sen jälkeen suorittanut Eurocontrolin FEAST-testit joko Avia Collegessa tai jonkun muun koulutusorganisaation opiskelijavalinnassa, ovat niissä saavuttamasi testitulokset voimassa vuoden 2018 valintakokeessa.
Vuoden 2018 valintakokeen toiseen vaiheeseen eteneminen edellyttää kuitenkin kaikilta hakijoilta mahdollisen verkkopohjaisen esitestin hyväksyttyä suoritusta.

Opiskelijavalinnan aikatauluun saattaa tulla muutoksia.
Tietoa lennonjohtajan lupakirjan saamiseksi edellytettävistä terveysvaatimuksista saat tästä (EU-asetus 2015/340 ATCO FIN, MED-osa sivulta 108 lähtien).

HAKEMINEN

Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella 4.2.2018 mennessä. Täytä lomakkeen jokainen kohta mahdollisimman huolellisesti ja tarkasta lomake ennen lähettämistä. Liitä sähköiseen hakemukseesi lukion päättötodistuksesi tai ylioppilastutkintotodistuksesi tai toisen asteen ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksesi. Lähetä kaikki vaadittavat liitteet samanaikaisesti hakemuksesi kanssa.

Lisätietoja lennonjohdon peruskoulutuksesta antaa koulutusassistentti Tommi Sundqvist
15.1. – 2.2.2018 virka-aikana, p. 020 708 2021 tai sähköposti tommi.sundqvist@ansfinland.fi  

Tilläggsinformation på svenska fås 15.1. – 2.2.2018 av biträdande chef Thomas Karlström på numret 020 708 2080 eller e-post thomas.karlstrom@ansfinland.fi.

Lue lisää:
lennonjohtajan työstä ja Avia Collegesta.