Logo

Mahdollinen vaara- tai onnettomuustilanne käynnistää Lentopelastuskeskuksen toiminnan

lentopelastuskeskus2.jpg

Suomen lentopelastuskeskus ARCC Finland vastaa ICAO:n*) sopimuksen mukaisesti Suomen lentopelastusalueella tapahtuvasta ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelusta.

Lentopelastuskeskuksella on ympärivuorokautinen valmius ryhtyä toimenpiteisiin kateissa olevan ilma-aluksen etsimiseksi ja paikantamiseksi, yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

Lentopelastustoiminta käynnistyy siten, että lentopelastusjohtajalle tulee ilmoitus hädässä tai kadoksissa olevasta ilma-aluksesta. Sen jälkeen aloitetaan aluksen paikantaminen, jotta mahdollisesti tarvittavat pelastustoimet päästään aloittamaan mahdollisimman pikaisesti.   

-    Toiminta lentopelastuskeskuksessa käynnistyy heti, kun saamme tiedon mahdollisesta vaara- tai onnettomuustilanteesta. Tavallisimpia toiminnan käynnistäjiä ovat todellisten onnettomuusvaarojen ja onnettomuuksien lisäksi huolestuneiden omaisten ilmoitukset tai vanhaksi menneet lentosuunnitelmat, kertoo lentopelastuskoulutuksen päällikkö Pekka Stolt.

Lentopelastuskeskus johtaa aina ilmasta tapahtuvaa etsintää, kun kone on kateissa. Vakavimmissa tapauksissa hälytetään etsintäyksiköitä Rajavartiolaitokselta, Puolustusvoimista tai lentopelastusseuralta.

-    Lento-onnettomuusvaaratilanteessa lentopelastuskeskus ottaa ilma-aluksen tutkaseurantaan ja valvoo, että alus pääsee turvallisesti laskuun. Mikäli kone paikallistetaan maastosta, tilanteen johtovastuu siirtyy poliisille ja pelastusviranomaisille. Tilannetta tarkkaillaan siihen saakka kunnes saadaan ilmoitus että tilanne on ohi, Stolt täsmentää.

Osaamista ylläpidetään koulutuksilla säännöllisesti

Yleisilmailijoita koskevien tilanteiden määrä luonnollisesti vähenee talviaikaan mutta muuten varautumisia lento-onnettomuustilanteisiin tapahtuu ympäri vuoden.

-    Kadonneen ilma-aluksen etsintään johtavia operaatioita on muutama vuodessa ja keskimäärin lentopelastustilanteet ratkeavat muutamassa tunnissa. Yhteensä operaatioita on n. 300 vuodessa, Stolt kertoo.

Lentopelastuskeskus kouluttaa oman henkilöstönsä sekä osallistuu vuosittain eri viranomaisten kanssa järjestettyihin yhteistoimintaharjoituksiin.

ANS Finland on kouluttanut lentopelastustoimintaa varten 3 lentopelastuskeskuksen päällikköä, 6 kouluttajaa, lisäksi aluelennonjohdon vuoroesimiehet ja ilmatilanhallintayksikön lennonjohtajia on koulutettu toimimaan lentopelastustilanteissa.

Lentopelastuspalvelua valvova viranomainen on Liikenteen turvallisuusvirasto.*) ICAO = Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö