Logo

Lentopelastuspalvelua ja meripelastusta koskeva kolmikantasopimus allekirjoitettiin

kolmikantasopimus_web.jpg
 

Meripelastustointa ja lentopelastuspalvelua suorittavien osapuolten välinen yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin Rajavartiolaitoksen, Liikenteen turvallisuusviraston ja ANS Finlandin kesken Vantaalla torstaina 23.11.

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelulla tarkoitetaan toimenpiteitä hädässä, kadoksissa tai uhkaavan vaaran alaisena olevan tai onnettomuuteen joutuneen ilma-aluksen avustamiseksi ja paikantamiseksi sekä muita toimenpiteitä siinä mukana olevien ihmisten pelastustoimien käynnistämiseksi.

Suomen lentopelastuspalvelusta vastaava Mika Runsten edusti ANS Finlandia sopimusneuvotteluissa.

"Meillä on pitkät ja hyvin säilyneet perinteet yhteistoiminnasta. Sopimuksen päivittäminen kaikkien osapuolien kanssa sujui erittäin hyvässä hengessä ja joustavasti," Runsten kertoo.

Sopimuksen tarkoituksena on tehostaa meripelastustoimen ja ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun yhteistoimintaa sekä selkeyttää toimijoiden välisiä vastuurajoja. Toiminnan tarkoituksena on taata etsintä- ja pelastustoimien saumaton yhteistyö meri- ja maa-alueella Suomen lentotiedotusalueen sisällä, sekä mahdollisimman tarkoituksenmukainen tietojen vaihto.

ANS Finlandilla on yleinen johtovastuu ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelusta siihen asti, kunnes onnettomuuteen joutunut ilma-alus on paikannettu ja yleinen johtovastuu on siirretty pelastusviranomaiselle. Operatiivista ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelua johtaa ja koordinoi Suomen lentopelastuskeskus (ARCC) Suomen etsintä- ja pelastusalueella.

ANS Finland ja Rajavartiolaitos solmivat myös erillissopimuksen

"Erillispalveluiden tuottamisesta sovittiin samassa tilaisuudessa erillisellä sopimuksella ANS Finlandin ja Rajavartiolaitoksen välillä," kertoo asiakkuuksista vastaava johtaja Pasi Nikama.

ANS Finlandin Rajavartiolaitokselle tuottamat palvelut koostuvat ANS Finlandin yleisten palveluehtojen mukaisista lennonvarmistuspalveluista sekä sen tarjoamista suoriteperustaisista erillispalveluista.