Logo

EASAn pääjohtaja Patrick Ky vieraanamme Helsinki-Vantaan tornissa

LEPOLA_KY_PÖNTINEN.jpg

Lennonjohdon apulaispäällikkö Tomi Lepola esitteli tänään EASAn eli Euroopan lentoturvallisuusviraston pääjohtaja Patrick Ky:lle Helsinki-Vantaan lennonjohtoa, tornissa käytössä olevia järjestelmiä ja laitteita sekä kertoi kiitoteiden käyttöperiaatteista. Vierailulla mukana Trafista osastopäällikkö Jari Pöntinen.

Patrick Ky oli kiinnostunut erityisesti kiitotieturvallisuuteen liittyvistä asioista. Hän halusi kuulla mm. miten tammikuiset kiitotiepoikkeamat tapahtuivat, missä ja miten lentokoneiden jäänpoisto tapahtuu ja miten ympäristönäkökulmat vaikuttavat lennonjohtotyöhön.

Ky kiinnitti myös huomionsa siihen, että Helsinki-Vantaan tornissa kaikki lennonjohtajat tekivät työtään seisten. Hän ymmärsi syyn kun kuuli terveysvaikutuksista, sekä siitä miten seisten on hyvä näkyvyys kaikkiin tarvittaviin suuntiin.  

Patrick Ky on ollut EASAn pääjohtajana 1.9.2013 lähtien. Ennen nykyistä tehtäväänsä, hän on vastannut SESAR-hankkeen edistämisestä, työskennellyt useissa ilmailuviranomaistehtävissä Ranskassa sekä Eurocontrolin palveluksessa.

Pääjohtaja Ky oli vierailulla Suomessa Trafin kutsumana ja esiintyi keskiviikkona 18.4. Trafin seminaarissa.