Logo

ANS Finlandin digitalisaatiohanke tuottaa dataa ilmailutoimijoiden hyödynnettäväksi

digitalisaatio.jpg

Teknologian kehittyminen ja työn uudet vaatimukset tuovat uusia haasteita myös ilmailutoimialalle. Näihin muuttuvan maailman haasteisiin ANS Finland pyrkii vastaamaan yhteistyössä Business Finlandin kanssa toteutettavalla digitalisaatiohankkeella.  

ANS Finland aloittaa digitaalisen liiketoiminnan mahdollistavan alustaratkaisun kehittämisen, jonka päälle on mahdollista tuottaa eri käyttäjätarpeisiin räätälöityjä sähköisiä palveluita, kuten tilannekuvakarttatietoja joka sisältää reaaliaikaista tietoa ilmatilan varauksistakäytöstä ja säästä. Alustan on myös tarkoitus toimia yhteisenä käyttöliittymänä esim. sähköisten lupapalveluiden sekä erilaisten rekisteröintipalveluiden hoitamisessa ja maksamisessa.

”Toimintojen digitalisointi haastaa meidänkin organisaatiotamme kyseenalaistamaan olemassa olevia toimintatapoja ja luomaan niitä uudelleen entistä joustavampina ja kustannustehokkaampina. Siten pystymme paremmin vastaamaan myös tulevaisuuden kysyntään toimialallamme, kuten kasvavaan Drooni-liiketoiminnan vaatimuksiin,” sanoo ANS Finlandin kehitys-, asiakkuus- ja markkinointijohtaja Pasi Nikama.

ANS Finland on kansallisena lennonvarmistuksen toimijana ratkaisevassa asemassa drone-kokeilujen mahdollistajana. Drone-pilottihankkeiden onnistunut läpivienti vaatii saumatonta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, jotta niin harrastelijoiden kuin viranomaistenkin tarpeet sekä turvallisuusnäkökohdat tulevat huomioiduksi.

Uusien liiketoimintamallien ja sovellusten luominen mahdollistetaan tarjoamalla ANS Finlandin tuottamaa dataa kolmansille osapuolille. Dataa tullaan tuottamaan erilaisiin käyttötarpeisiin vaiheittain, hyödyntämällä reaaliaikaista tietoa ja automatisoimalla järjestelmien välistä tiedonsiirtoa.

Integraatiot järjestelmiin tullaan toteuttamaan ohjelmointirajapinnan (API) kautta. Tarjoamalla datan lisäksi ilmailun digitaalisten palveluiden tuottajille niiden tarvitsemia toimintoja palveluina yhteisen rajapinnan välityksellä, ANS Finland täyttää tehtäväänsä ilmailun turvallisuuden valvojana ja kohtelemalla alan toimijoita tasapuolisesti.

ANS Finland toteuttaa hankkeensa yhteistyössä Business Finlandin kanssa innovaatiokumppanuushanke -periaatteella. Innovaatiokumppanuudella haetaan uusia joustavia ja toiminnallisesti kyvykkäitä ratkaisuja useilta eri toimijoilta. Kysymyksessä ei siten ole perinteinen ohjelmistohankinta, vaan useista eri ratkaisuista koostettava toimintamalli.

”ANS Finlandille tämä on erinomainen tilaisuus hyödyntää Business Finlandin rahoitus- ja asiantuntijuusosaamista muuttaessamme koko toimintaperiaatteemme digitalisaatiota hyödyntäväksi. Nykyiselläänkin meillä on käytössä kaikki tarvittava tieto mutta se on sirpaloituneena eri järjestelmiin. Digitalisaatioprojektin avulla keräämme tiedon helpommin käytettäväksi ja avaamme samalla rajapintoja myös kolmansille osapuolille antaen heille mahdollisuuden datamme laajempaan hyödynnettävyyteen mm. uusien liiketoimintamallien perustamisessa,” sanoo ANS Finlandin toimitusjohtaja Raine Luojus.