Logo

ANS Finland aloitti toimintansa vahvasti
- liikevoitto ensimmäiseltä toimintakaudelta 9,3 miljoonaa euroa

Tulos_answeb.jpg

Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland) aloitti toimintansa 1.4.2017. Yhtiöön siirtyi Finaviasta lennonvarmistusliiketoiminnan tehtävät ja henkilöstö, sekä ilmailualan oppilaitos Avia College.

ANS Finlandin tuottaman lentoreittipalvelun ja Helsinki-Vantaan lennonvarmistuspalvelun liikennevolyymit kehittyivät suotuisasti vuonna 2017. Suurin kasvu nähtiin ylilennoissa, joiden volyymi kasvoi 16,7 prosenttia edellisestä vuodesta. Lentoreittipalvelussa volyymi kasvoi myös kansainvälisessä liikenteessä (+7,6 %) ja kotimaan liikenteessä (+4,3 %).

Helsinki-Vantaan osalta liikennevolyymi kasvoi yhteensä 6,4 %.  Kansainvälinen liikenne kasvoi (+7,1 %) Helsinki-Vantaalla voimakkaammin kuin kotimaan liikenne (+3,1 %).

Yhtiön toiminta on ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana alkanut taloudellisesti vahvasti. Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 63,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa.

-    Ensimmäiseen yhdeksän kuukauden mittaiseen tilikauteen liittyi haasteita, mutta taloudellisesti aloitimme vahvasti, ja ylitimme reilusti yhtiöittämisvaiheen vajaan 4 milj. € liikevoittotavoitteet. Hyvään tulokseen vaikuttivat erityisesti lentoliikenteen kasvu vuonna 2017 sekä jatkuva toiminnan tehostaminen, mihin meitä ohjaavat Euroopan unionin komissiolta tulevat tavoitteet, kertoo ANS Finlandin toimitusjohtaja Raine Luojus.

Keskeiset tunnusluvut  

Liikevaihto (milj. €)  63,9
Liikevoitto (milj. €) 9,3
Investoinnit (milj.€)* 4,0
Oman po. tuotto (%)** 45,1
Omavaraisuusaste (%)** 40,8
Henkilöstö keskim. (HTV) 402

* ei sisällä liiketoimintakaupan yhteydessä siirtynyttä käyttöomaisuutta
** oman pääoman tuotto %:n sekä omavaraisuusaste- %:n laskennassa on käytetty tase-erien tilikauden päätösarvoa

Vuoden 2017 investointitoteutuma oli 4 miljoonaa euroa. Suurimpia investointiprojekteja olivat valtakunnallisen lennonvalvontajärjestelmän (Wide Area Multilateration System) käyttöönottoprojekti, lennonjohdon käytössä olevien ilmailuradioiden uusiminen, lennonvarmistuksen päätietojärjestelmän uusiminen sekä liittyminen yhteiseurooppalaiseen tietoliikenneverkkoon.

Suomea Euroopan Unionin jäsenmaana koskee SES (Single European Sky) –lainsäädäntö. Sen perusteella meille on asetettu tavoitteita koskien turvallisuutta, kapasiteettia, ympäristöä ja kustannustehokkuutta. EU:n suorituskykyasetuksen mukaan lentoreittipalvelun kustannustehokkuuden odotetaan paranevan vuosittain 3,5 %, Helsinki-Vantaan osalta 2,2 %.   

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 (pdf)

ANS Finland on Suomen valtion 100 % omistama erityistehtäväyhtiö, jonka vastuulla on Suomen ilmatilanhallinta.