Logo

Ais.fi - sivustouudistuksesta hyvät arvosanat

ais-netti.JPG


Ais.fi –verkkopalvelua uudistettiin viime vuonna. Uudistuksen jälkeen haluttiin kyselyn avulla selvittää, miten hyvin palvelun kehittämisessä oli onnistuttu ja mitä asioita vielä tulisi parantaa.  

Kysely lähetettiin uutiskirjeen tilaajille sähköpostitse sekä sosiaalisen median välityksellä. Kysymyksiin oli mahdollista vastata suomeksi ja englanniksi.  

Saatu palaute oli hyvää ja erittäin rohkaisevaa.

- Panostimme projektissa tiedon löydettävyyden ja käytettävyyden kehittämiseen. Asiakkaamme löysivät etsimänsä tiedon pääsääntöisesti hyvin. Saamamme palaute kertoo, että olemme tehneet oikeita asioita ja onnistuneet sivustouudistuksessa melko hyvin, iloitsee ANS Finlandin Ilmailutiedotuksen laatupäällikkö Elsi Koho.

Kyselyn perusteella saatiin paljon hyödyllistä tietoa asiakkaista ja heidän tarpeistaan. Eniten käytettyjä osioita ovat AIP ja Supplementit. Erityisesti englanninkielisessä palvelussa näiden osuus kaikesta sisällön käytöstä on 85 %.  

Voimassa oleva Suomen ilmailukäsikirja oli löydettävissä erittäin hyvin ja ne jotka olivat käyttäneet palvelua mobiililaitteella, pitivät sitä toimivana myös mobiilisti.  

Jopa 95 % suomenkielisistä vastaajista kertoi löytävänsä tarvitsemansa tiedot ais.fi -verkkopaIvelusta helposti ja englanninkielisistä vastaajista yhtä lukuun ottamatta kaikki löysivät etsimänsä tiedon. Avoimen palautteen perusteella puutteet liittyivät AUP-karttaan ja NOTAMeihin.  

Englanninkielisessä palautteessa toivottiin kuukausittaisia NOTAM-koosteita sekä kokonaisten AMDT:n julkaisua WEF-päivinä. Saadun palautteen johdosta ryhdyttiin toimeen ja 26.4.2018 lähtien julkaistaan myös muuttuvien sivujen yhdistelmää, joka löytyy AIP:n AMDT-sivulta kansilehden alapuolelta.

Palvelun käyttäjiltä pyydettiin lopuksi arvosanaa palvelusta. Asteikolla 1 (huono) – 4 (erinomainen), muodostui kokonaisarvosanaksi suomenkielisestä palvelusta 2,97. Englanninkielinen palvelu sai arvosanan 3,11.  

Kyselyyn tuli yhteensä 91 suomenkielistä ja 9 englanninkielistä vastausta.

- Yleisesti ottaen kyselyä voidaan pitää onnistuneena. Saamamme vastaukset antoivat meille tietoa juuri niistä kehityskohteista mitä meidän olikin tarkoitus selvittää. Suuri kiitos vielä kaikille vapaamuotoista palautetta antaneille. Olemme perehtyneet kaikkiin parannusehdotuksiin huolella ja otamme asioita huomioon kehittäessämme palvelua edelleen, Koho kiittää.