Logo

AIS päivitti ISO 9001 standardin mukaisen sertifikaatin

Lloyds_web.jpg

 

AIS:n laatujärjestelmä auditoitiin ISO 9001:2015 standardia vastaan maaliskuussa 2018 ja Lloyd’s Registerin myöntämä uudistettu sertifikaatti on nostettu toimipaikkamme seinälle Vantaalla.

Sertifikaatit kertovat siitä, että AIS-yksikön toiminnassa noudatetaan todistetusti ICAO:n annex 15, quality management – vaatimuksia. ICAO:n vaatimusten mukaan laadunhallintajärjestelmän tulee kattaa kaikki ilmailutiedon käsittelyvaiheet tiedon vastaanotosta sen jakeluun asti. Lisäksi se sisältää vaatimuksia koskien AIS-henkilöstön kelpoisuutta ja käsitellyn tiedon jäljitettävyyttä ja asettaa vaatimuksia myös raakatiedon toimittajille mm. tiedon tarkistuksen, koordinoinnin ja oikeellisuuden osalta.

Sertifioitu laadunhallintajärjestelmä on edellytyksenä EAD-tietojen ylläpidolle Eurocontrolin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.  

Kansainvälinen Standardoimisliitto uudisti ISO 9001 standardin vuoden 2015 versioon syyskuussa 2015. Sen jälkeen sertifikaatin omaavilla tahoilla on ollut kolme vuotta aikaa uudistaa laatujärjestelmänsä.

Versiopäivitys ISO 9001:2008 standardin mukaisesta sertifikaatista tuoreempaan ISO 9001:2015 versioon on työllistänyt AIS-yksikköä enemmän kuin aiemmin.

-    Erot versioiden välillä ovat huomattavasti suurempia kuin edellisissä versioissa, joten sertifikaatin päivittäminen on vaatinut meiltä aiempaa enemmän työtä, mm. laatukäsikirja koki täydellisen remontin edelliseen versioon verrattuna. Lisäksi toimintaympäristön ja prosessien riskejä on määritetty, kertoo AIS laatupäällikkö Elsi Koho.

ANS Finlandin laatujohtoryhmä aloitti määrittelemällä uuden standardin vaatimusten mukaiset termit, kuten mitä tarkoittaa organisaatiomme laadunhallinta. Laatujohtoryhmä myös kuvasi laadunhallinnan kannalta olennaiset sidosryhmät ja pohti toimintaympäristöön sekä prosesseihin liittyviä riskejä. Lisäksi edellä mainituille aiheille piti luoda uutta dokumentaatiota ja päivittää laatukäsikirjaa niin uusien vaatimusten kuten laatuviestinnänkin osalta.

Laatukäsikirjaan tehtiin samalla myös ns. sanaston päivitys, sillä standardin muutoksen yhteydessä osa aikaisemmin käytetyistä termeistä korvattiin uusilla paremmin kuvaamaan nykyaikaa. ANS Finlandin verkkopalvelusta löytyykin nyt uuden laatupolitiikan mukainen kuvaus.

Laatujohtoryhmään kuuluvat Elsi Kohon lisäksi yksikön päällikkö Mika Suorto, suunnittelupäälliköt Sari Ajomaa, Mikko Rintala ja Kristiina Wilska sekä kehityspäällikkö Jussi Kivelä.

Uudistetun standardin keskeisimpiä muutoksia:

-    Laadunhallinnan periaatteissa on uusia painotuksia; asiakaslähtöisyys, johtajuus ja prosessimainen toimintamalli.
-    Edellytetään laadunhallinnan toimintojen ja tavoitteiden sisällyttämistä kiinteäksi osaksi organisaation strategiaa.
-    Johdon on sitouduttava ja osallistuttava laatujohtamiseen sekä otettava siitä näkyvä vastuu.
-    Riskien huomiointi päätöksenteon perustana.