Logo

Air and Space for you –seminaarissa keskusteltiin lennonvarmistuksen tulevaisuudesta

seminaari.jpg

Helsinki-Vantaalla järjestettiin perjantaina 6.10. seminaari ja keskustelutilaisuus ANS Finlandin keskeisille yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille. Seminaariin osallistui yhteistyökumppaneitamme mm. Trafista, Finaviasta, Ilmavoimista, Ilmatieteenlaitokselta, Ilmailuliitosta ja lentoyhtiöistä.

Esillä lennonvarmistuksen keskeiset kehityshankkeet

Tilaisuuden avasi ANS Finlandin markkinoinnista ja asiakkuussuhteista vastaava Pasi Nikama. Tilaisuuden avauksen jälkeen ANS Finlandin toimitusjohtaja Raine Luojus kävi läpi yhtiömme nykytilanteen taloudellisesta ja toiminnallisesta näkökulmasta.

Operatiivisesta lennonvarmistuksesta vastaava Heikki Isomaa muistutti puheenvuorossaan, että useat lennonvarmistuksen kehitystarpeet tulevat regulaatioista, minkä takia toimintaa, laitteita ja ohjelmistoja on osaltaan tarve kehittää. Esimerkiksi EU:n SES 2020 –hankkeeseen liittyy vaatimus, että järjestelmien täytyy olla IP-pohjaisia kaikkialla. Myös lentoyhtiöillä on kovia tehokkuustavoitteita lennonvarmistukselle.

ANS Finlandin kehitysprojekteja koordinoiva Kari Kerke kertoi FINEST-hankkeen tilanteesta. Projekti on perustettu Suomen ja Viron lennonvarmistuspalveluja antavien yritysten yhteistoimintahankkeeksi. Projektissa kartoitetaan lennonvarmistuspalvelujen antamismahdollisuuksia yli maiden rajojen. Päätös mahdollisesta yhteistoiminnan alkamisesta tehdään vuonna 2018. Projektia tehdään ANS Finlandin ja EANS:n yhteishankkeena ja se on osa NEFAB kehitystä.

Korvaavatko etätornit lentoasemilla sijaitsevat fyysiset tornit tulevaisuudessa?

Christer Björkmanin esittelemä Multi Remote Tower Concept (MROT), herätti vilkasta keskustelua. Konseptissa on selvitetty mallia, jossa yhdeltä työpisteeltä voidaan antaa lennonjohtopalvelua useammalle lentoasemalle. Mallin mukaan 12 lentoaseman lennonjohtopalvelut annettaisiin yhdestä toimipisteestä siten, että useampaa kuin yhtä lennonjohtoa voitaisiin hoitaa yhtä aikaa yhden lennonjohtajan työpanoksella. Asiakkaat hyötyisivät kustannustehokkaammasta palvelutasosta ja malli mahdollistaisi nopeamman ja joustavamman toiminnan, esimerkiksi lennonjohdon äkillisissä avaustarpeissa.

Lentoliikenne lisääntyy vaikka olemmekin ”maailman laidalla”

Usean vuoden ajan jatkunut lentoliikenteen heikko kehitys Suomessa on taittunut kasvuun. Varsinkin ylilennot ovat olleet vahvassa kasvussa, mutta myös Helsinki-Vantaan ja kotimaan liikenne on ollut kasvu-uralla. Kasvua on näköpiirissä edelleen kun Aasiassa keskiluokka kasvaa ja matkustustarve ja -halukkuus lisääntyy.

Key Account Manager Osmo Liimatainen kertoi, että ANS Finland on käynyt tuloksekkaasti keskusteluja asiakkaidensa kanssa varsinkin lentoreittien suunnittelujen saralla.  Suomen ilmatilan markkinoiminen varteenotettavana reittinä Aasian ja Euroopan välillä on yksi keskeisistä tavoitteistamme kun matkustus maanosien välillä lisääntyy.  Siinä kehityksessä meidän tulee olla aktiivisesti kertomassa reiteistä Suomen ilmatilan yli.

Seminaarin loppuyhteenvedosta ja tilaisuuden moderoinnista vastannut Pasi Nikama iloitsi siitä, että pääsimme hyvin tavoitteisiimme tilaisuuden suhteen.

-    Tilaisuus järjestettiin, jotta meillä oli mahdollisuus päästä yhdessä keskeisten asiakkaidemme kanssa keskustelemaan miltä lennonvarmistuksen tulevaisuus näyttää ja mitä toiveita ja haasteita lentoliikenteen tulevaisuus meille tulee asettamaan. Saimme tilaisuudessa vahvan tuen tekemisellemme ja sen pohjalta voimme suunnitellusti jatkaa hankkeidemme kanssa, kertoi Nikama.

Seminaarin agenda

-    ANS Finlandin nykytila, tj. Raine Luojus
-    ANS Finlandin kehitys, Heikki Isomaa
-    FINEST-hanke, Kari Kerke
-    Finavian näkemys verkostolentoasemien kehityksestä, Petri Lampi
-    Remote Tower (ROT) kehitys, Christer Björkman
-    Lennonvarmistuksen näkymistä, Osmo Liimatainen